АТАМА̀НСТВО

АТАМА̀НСТВО, мн. няма, ср. Длъжност, звание на атаман.

Списък на думите по буква