АТАШЀ

АТАШЀ, ‑то, мн. ‑та, м. и (простонар.) ср. Лице от дипломатическа мисия, което осведомява своето правителство по специални въпроси (военни, икономически, културни и др.). Работата му [на Лихтенфелд] се състоеше да прави извадки и резюмета от все нови и нови статистически годишници, от все нови и нови доклади и преписи от доклади, които търговските аташета изпращаха от легацията. Д. Димов, Т, 149-150. Като момиче тя дълго време мечтаеше да се ожени за някой чуждестранен аташе. Д. Калфов, Избр. разк., 345. Вторият син на хаджи Драган бе аташе по печата в Париж. Е. Станев, ИК I, 242-243. Военен аташе. Културен аташе.

— Фр. attaché ’прикрепен’.

Списък на думите по буква