АТАШЍРАНЕ

АТАШЍРАНЕ ср. Книж. Отгл. същ. от аташирам и от аташирам се.

Списък на думите по буква