АТЕЍЗЪМ

АТЕЍЗЪМ, ‑змът, ‑зма, мн. няма, м. Книж. Материалистическо учение, което отрича всяка религия и нейните основни идеи; безбожие. Аз бях станал безбожник. Бях налучкал истинския път на атеизма. Б. Шивачев, Съч. I, 108. Той [консерваторският кръжок] продължаваше да прокарва.. "Московские ведомости" силно тенденциозни дописки из България, които представляваха страната като една арена на разбойничество, дива демагогия и атеизъм. С. Радев, ССБ I, 253.

— От гр. B 'не-, без' + 2εός 'бог' през фр. athéisme. — З. Петров и И.Наумов, Черковно богословие, 1872.

Списък на думите по буква