АТЕИСТЍЧЕН

АТЕИСТЍЧЕН, ‑чна, ‑чно, мн. ‑чни. Книж. Прил. от атеист и от атеизъм; атеистически. Атеистична пропаганда. Атеистични брошури.

Списък на думите по буква