АТЕНТА̀Т

АТЕНТА̀Т м. Тайно подготвено нападение върху някого или нещо с цел убийство или разрушаване обикн. по политически причини. Атентатът в черквата "Св. Неделя" даде отдушник и разнищи сложните мрежи на конспирацията. Г. Караславов, Избр. съч. I, 133. — Какво има? — запита Найден шепнешком едного от офицерите. — Цар Освободител убит. Страшно нещо! Бомбен атентат. В. Геновска, СГ, 103. Преди две години бил правен опит за атентат срещу Богориди, като по някаква случайност адската машина не го засегнала. Т. Жечев, БВ, 39. Петър: Срещу Хитлер е направен атентат. Миланов: Атентатите са дело на авантюристи. Г. Крънзов, Избр. пр, 83.

— От нем. Attentat и фр. attentat.

Списък на думите по буква