АТЕНТА̀ТОР

АТЕНТА̀ТОР м. Лице, което извършва атентат. Шумната, разноезична, комерческа столица на Македония занемя от ужас .. пред героичната смърт на атентаторите — люде на шестнайсет, на осемнайсет, на двайсет и няколко години. Д. Талев, И, 465. През една нощ фашисткият дом в Корча е бил опожарен. Атентаторите са били двама работници от фабриката. Н. Фурнаджиев, МП, 131.

— От ит. attentatore.

Списък на думите по буква