АТЕНТА̀ТОРКА

АТЕНТА̀ТОРКА ж. Жена атентатор.

Списък на думите по буква