АТЕСТЍРАНЕ

АТЕСТЍРАНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от атестирам и от атестирам се; оценяване.

Списък на думите по буква