АТЛА̀НТ

АТЛА̀НТ1 м. 1. В гръцката митология — титан който държи на раменете си небесния свод като наказание за участието си в борбата срещу олимпийските богове.

2. Прен. Архит. Мъжка скулптурна фигура, която поддържа конструктивен елемент на сграда — свод, балкон и др.

— Гр. от собств. Άτλάς, -αντος.

АТЛА̀НТ

АТЛА̀НТ2 м. Първи шиен прешлен у човека и висшите гръбначни животни, който се свързва непосредствено със задтилната кост на черепа и поддържа главата; атлас2.

— Гр. от собств. Άτλάς, -αντος.

Списък на думите по буква