АТЛЀТИКА

АТЛЀТИКА ж. 1. Спорт. Спортна дисциплина, която включва упражнения за развиване на мускулна сила, ловкост и други качества.

2. Вид цирково изкуство, което включва упражнения, изискващи сила и ловкост.

Лека атлетика. Спорт, който обхваща бягане, скачане, хвърляне на диск, копие, гюлле и др. Състезания по лека атлетика. Тежка атлетика. Спорт за вдигане на тежести.

— От гр. Bθλητικός ’атлетически’.

Списък на думите по буква