АТЛЕТЍЧЕСКИ

АТЛЕТЍЧЕСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. 1. Спорт. Който се отнася до атлетика; атлетичен. Зрелището, за което бяха дошли на хиподрума сто хиляди души .. биваше винаги предхождано от атлетически игри и циркови атракции. А. Гуляшки, ЗВ, 114. Атлетически състезания. Атлетическа среща. Атлетическа писта.

2. Който е характерен за атлет (във 2 знач.); атлетичен. Поручикът го изгледа изненадан. Този четиридесетгодишен мъж с атлетическо телосложение и с русо, широко, енергично лице го порази. Г. Караславов, Избр. съч. I, 395. Какво ще ѝ предложиш тогава, с какво ще я задържиш? С черните си очи? С атлетическата си фигура? Ем. Манов, БГ, 234. Михов бавно се обърна към жена си.. Тя беше се прилепила до атлетическите гърди на мургавия поручик. Х. Русев, ПС, 114.

АТЛЕТЍЧЕСКИ

АТЛЕТЍЧЕСКИ. Нареч. от прил. атлетически; като у атлет, атлетично. Тялото му беше бяло, стегнато, атлетически развито. Никъде по него не личеше тлъстинка или отпуснатост. П. Вежинов, ДБ, 178.

Списък на думите по буква