АТМОСФЀРЕН

АТМОСФЀРЕН, ‑рна, ‑рно, мн. ‑рни. Прил. от атмосфера (в 1 знач.). Атмосферен кислород. Атмосферно електричество.

Атмосферно налягане. Физ. Налягане, което въздухът оказва със своето тегло във всяка точка на атмосферата върху земната повърхност и предметите по нея. Ако времето започне да се разваля, какво става? — Атмосферното налягане намалява — отвърнаха няколко седмокласника. П. Проданов, С, 132.

Списък на думите по буква