АТМОСФЕРОЛО̀ГИЯ

АТМОСФЕРОЛО̀ГИЯ, мн. няма, ж. Метеор. Наука, която изследва атмосферата и промените, които протичат в нея.

Списък на думите по буква