АТОМЍК

АТОМЍК, мн. ‑ци, м. Учен, специалист по атомна физика; атомист, атомник. Най-големият съветски физик атомик Игор Корчатов беше недвусмислено заявил, че "ако и в бъдеще изпитанията с атомното оръжие продължават със същия темп,.., то вследствие на падащите върху земната повърхност.. радиоактивни изотопи на стронция, цезия и въглерода в бъдеще ще се поразят във всяко поколение по няколко милиона души". Л. Манолов, РА, 66-67.

Списък на думите по буква