АТОМЍСТ

АТОМЍСТ м. 1. Филос. Привърженик на атомизма. Леонардо да Винчи и Френсис Бейкън издигнаха като критерий на познанието опита и ратуваха за възстановяването на старата гръцка наука в лицето на нейните представители — атомистите. Е. Киркова, АМ, 4-5.

2. Учен, специалист по атомна физика; атомник, атомик.

Списък на думите по буква