АТОМЍСТИКА

АТОМЍСТИКА, мн. няма, ж. Филос. Атомизъм. От гледище на атомистиката всяка химична реакция се състои от грамаден брой отделни (елементарни) процеси. В тях участвуват точно определен брой атоми с определено тегло. Хим., 1965, ХI кл., 12. По-висш етап в развитието на философската мисъл е древната атомистика. Б. Илиева, КХСН, 9.

— От нем. Atomistik.

Списък на думите по буква