АТО̀НИЯ

АТО̀НИЯ ж. Физиол. Намаляване на нормалната сила на действие на скелетната мускулатура и възбудимостта на тъканите и органите.

— От гр. B- 'не-, без-' + τόνος 'обтягане'.

Списък на думите по буква