АТРИБУ̀ТЕН

АТРИБУ̀ТЕН, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни, прил. Който се отнася до атрибут (в 1 и 2 знач.). Атрибутни свойства. Атрибутни знаци.

Списък на думите по буква