А̀ТРИЙ

А̀ТРИЙ, ‑ият, ‑ия, мн. ‑ии, м. Архит. 1. Централен открит двор на староиталийската и древноримската къща; атриум.

2. Голям открит двор, заобиколен с портици, пред западната страна на старохристиянските базилики.

3. Централна зала в римска къща или обществена сграда.

— От лат. atrium.

Списък на думите по буква