АТРО̀ФИЯ

АТРО̀ФИЯ ж. 1. Мед. Загубване жизнеспособността и намаляване размерите на тъкани или органи поради недостатъчно хранене или продължително бездействие. Мускулна атрофия. Алвеолна атрофия.

2. Прен. Притъпяване, изчезване на някакво чувство или свойство. Атрофия на волята.

— От гр. Bτρο5ία ’недостатъчно хранене’.

Списък на думите по буква