АУГМЕНТА̀ЦИЯ

АУГМЕНТА̀ЦИЯ ж. 1. Книж. Увеличаване, нарастване.

2. Муз. Композиционен похват в полифоничната музика, при който повторно се използват предходни мелодически построения с пропорционално увеличение на нотните им стойности.

— От лат. augmento 'нараствам, умножавам' през нем. Augmentation и фр. augmentation.

Списък на думите по буква