АУДИЀНЦИЯ

АУДИЀНЦИЯ ж. Приемане на дипломатически представител от лице, заемащо висок държавен пост, за да бъде изслушан. Императорът ни прие в Кремъл, на часа 11. Аудиенцията трая цял час. С. Радев, ССБ I, 377. Сутринта той бе приел дипломатическия корпус на тържествена аудиенция. Ст. Дичев, ЗС I, 19. Един ноемврийски следобед в двореца пристигна граф Кевенхюлер, без да бе искал предварително аудиенция, и настоя да види княза. Батенберг го прие. В. Геновска СГ, 90. Имам аудиенция.

— От лат. audientia ’изслушване’ през рус. аудиенция. — С. Радулов, Галерея из Монтионовски премии (превод), 1857.

Списък на думите по буква