А̀УДИО

А̀УДИО- . Първа съставна част на сложни думи със значение: който е свързан със слушане, със слух, със звук, напр.: аудиовизуален, аудиокасета, аудиология, аудиометър.

— От лат. audio 'слушам'.

Списък на думите по буква