А̀УДИОВИДЕОКАСЀТА

А̀УДИОВИДЕОКАСЀТА ж. Спец. Касета за записване и възпроизвеждане едновременно на звук и образ. "Пайнер" [студио] ще издаде на аудиовидеокасета и компактдиск всички композиции, достигнали до финалния кръг [на фестивала]. СТ, 1999, бр. 10, 9.

Списък на думите по буква