А̀УДИОВИЗУА̀ЛЕН

А̀УДИОВИЗУА̀ЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. Спец. При който се предава информация посредством звук и образ едновременно. Аудиовизуална връзка. Аудиовизуални методи на обучение.

Списък на думите по буква