А̀УДИОКАСЀТА

А̀УДИОКАСЀТА ж. Спец. Касета, касетка за записване и възпроизвеждане на звук чрез касетофон. Били готови [издателите] да залеят пазара с учебници и аудиокасети за обучение. ДТ, 1998, бр. 9, 26.

Списък на думите по буква