А̀УЛА

А̀УЛА ж. Книж. Голяматържествена зала, най-често във висше учебно заведение. На 23 май 1947 година в аулата на Софийския университет на Илия Бешков бе връчена най-голямата академична награда за изкуство. Ал. Гетман и др., СБ, 78.

— От гр. Bυλή ’дворец’ през лат. aula и нем. Aula.

Списък на думите по буква