А̀УСПУХОВ

А̀УСПУХОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Прил. от ауспух. Моторите на някои танкове хъркаха задавено, от ауспуховите им тръби с пукот излиташе синкав дим. Д. Ангелов, ЖС, 12. Ауспухова тръба на трактор. Ауспухово гърне на танк.

Списък на думите по буква