А̀УТО

А̀УТО-.Първа съставна част на сложни думи със значение: 1. Автомобилен; авто-2, напр.: аутогара, аутострада и др.

2. Автоматичен; авто-3,напр.: аутотипия, аутоблокировка и др.

А̀УТО

А̀УТО, мн. няма, ср. Остар. Автомобил. — Ах, Максл, казваше тя, едва не просълзена — Максл, представи си — ауто, дача при някое езеро... Г. Райчев, Избр. съч. II, 178.

— Нем. Auto.

Списък на думите по буква