АУТО̀ПСИЯ

АУТО̀ПСИЯ ж. Разрязване и изследване на трупове на мъртви хора или животни, за да се установят причините за смъртта. Съставиха акт, отнесоха тялото в болницата и аутопсията показа, че нашият любим Горан се е отровил. Ал. Константинов, Съч. I, 307. — Чума по овцете няма. Струва ми се, че тука има пръст врагът! Ама нека ветеринарният да дойде, да направи аутопсия на умрелите. Ст. Даскалов, СЛ, 195.

— От гр. αа̀τοψία.

Списък на думите по буква