А̀УТСАЙДЕР

А̀УТСАЙДЕР м. 1. Спорт. Спортист или спортен отбор, който заема последно място в някакво състезание, класиране. "А защо тогава .. не ме взе да наблюдавам състезанията в чужбина? .. И не фигурираха ли във вашата група и аутсайдери?" Съвр., 1980, кн. 1, 23. Нашият тим се наложи с 3:1 над смятания за аутсайдер отбор на Латвия. 24 часа, 2000, бр. 4, 31.

2. Прен. Разг. Лице, което е претърпяло неуспех в личния си живот или се е провалило в работата си и е загубило всякакъв престиж и влияние в обществения живот или в професионалната си среда. Автомафията предлага "работа" на социални аутсайдери .. Безработни младежи .. влизат в капаните ѝ, за да преживяват някак. Д, 1999, бр. 53, 8. Главният герой [във филма] e социален аутсайдер, криминален тип с провалена участ. ДТ, 1999, бр. 333, 7. // Човек, на когото не върви, който не може да постигне нищо в никаква област. — Ти си аутсайдер и в любовта, и в живота. Бл. Димитрова, Лав., 220. Разобличеният в корупция държавник е политически аутсайдер.

3. Иконом. Предприятие или компания, които не влизат в състава на монополно обединение, но са принудени да се подчиняват на пазарните условия, диктувани от едрите монополи.

— Англ. autsider ’намиращ се отвън или надалече’.

Списък на думите по буква