АФ

АФ междум. Рядко. В сказ. функция: налапвам, нагълтвам. И като дойде [сомът] съвсем близо до рибките, отвори голямата си уста и "аф!" — налапа ги и двете наведнъж. Д. Калфов, КР, 9.

Списък на думите по буква