А̀ФЕДЕРСЪН

А̀ФЕДЕРСЪН. Като междум. Простонар. За израз на извинение; прощавай, извинявай. — Афедерсън, приятели сме.., две деца ти е родила, а зъбите ѝ станали като моите. На̀ — и той грозно оголи венците си. Б. Несторов, АР, 133.

— От тур. affedersin. — Друга форма: афедѐрсин.

Списък на думите по буква