АФЀКТЕН

АФЀКТЕН, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни, прил. Книж. Който е причинен от афект; афективен. Афектно състояние. Афектно избухване.

Списък на думите по буква