АФЀРА

АФЀРА ж. 1.Нечестна, непочтена или престъпна сделка, деяние от политически, търговски или друг характер с широк скандален отзвук в обществото; далавера. Там [в статията] се изреждаха познати на обществото афери, нечисти сделки, вулгарни кражби, разобличаваха се деянията на министри, които изкористват властта за лични облаги. М. Кремен, РЯ, 500. В това се криеше и цялата тайна на неговите търговски успехи — той вмъкваше в своите афери хора, близки до правителството, и особено хора, близки до двореца. Г. Караславов, Т, 9. Брат му пък водеше някакво дело за наследство в Чехия и според злите езици се бе позабъркал в тъмни афери около доставката на оръжия. Д. Димов, Т, 334. Нечиста афера. Банкнотна афера. Валутна афера.

2. Съмнителни отношения, прояви в социалния или личния живот, които предизвикват публичен коментар. Ако продължаваш да демонстрираш любовните си афери пред

хората и пред мене, ще заведа дело за развод. М. Грубешлиева, ПП, 225. Скандална афера. Заплетена афера.

— От фр. affaire ’работа, дело’ през рус. афера.

Списък на думите по буква