АФЀРАДЖИЯ

АФЀРАДЖИЯ -ията, мн. ‑ии, м. Разг. Неодобр. Човек, който се занимава с афери. Сред търговския свят бил прочут с алчността си и с реноме на голям афераджия предприемачът Адженов. П. Мирчев, К, 192. — Вторият [часовникар] е един долен афераджия, дъщеря му непрестанно се мъкне с чужденци, снабдява ги с редки часовници. Й. Попов, ПЧ, 20.

Списък на думите по буква