А̀ФЕРИМ

А̀ФЕРИМ междум. Простонар. За израз на одобрение, похвала, възторг; браво, отлично. — Аферим, аферим, Павлович, халал ти младост и юнашка плешка, — отблагодари ми бай Стоймир. Н. Попфилипов, РЛ, 44. — Аферим! — усмихна се той с тънките си устни и поглади с ръка посивелия си подстриган мустак. — Левент момък отгледал тоя Панайот, брей! А. Гуляшки, Л, 292. По-добре да турим: "мръсния кръволок" — казва Гуньо. — Хъ, видя ли сега! Аферим! — одобрява бай Ганьо. Ал. Константинов, БГ, 100. — Или мислиш, че министърът му ще го потупа по рамото и ще му каже: — Аферим! Продължавай! ... Ив. Вазов, Съч. Х, 61. Сватовете си отидоха. Баща ѝ влезе при нея засмян до уши и я похвали. — Три хиляди лева ми дава, аферим! Н. Каралиева, Н, 82.

Казвам / кажа (река) аферим някому. Разг. Похвалвам някого за нещо, което е извършил. Ще го направя аз Махмуда един доктор в новата болница, та да рекат аферим на баща му, дето е изучил такъв син! Н. Нинов, ЕШО, 86. Мама се е навела над коритото и пере.. Влезе хазайката и се развика: — Стига ги бели, .. кръст не остана у тебе .. Осъмваш над коритото, никой аферим няма да ти каже. Н. Каралиева, ЯЧ, 47.

— От перс. през тур. aferim, aferin.

Списък на думите по буква