АФИКСА̀ЛЕН

АФИКСА̀ЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. Грам. Който се отнася до афикс. Афиксално словообразуване. Афиксална морфема.

Списък на думите по буква