АФИКСА̀ЛНО

АФИКСА̀ЛНО. Грам. Нареч. от афиксален; чрез, с афикс. Производни думи като писалка, писмо, писател, писателски, преписвам, дописвам са образувани афиксално.

Списък на думите по буква