АФИНИТЀТЕН

АФИНИТЀТЕН, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни,

прил. Книж. Който се отнася до афинитет. Афинитетни сили.

Списък на думите по буква