АФИШЍРАМ

АФИШЍРАМ, ‑аш, несв. и св., прех. Книж. 1. Рядко. Обявявам нещо с афиш; съобщавам, разгласявам. Концертът беше афиширан и разгласен по всички възможни начини на съвременното организаторско изкуство. Г. Узунов, СБХС, 108. Парижкият му помощник помисли малко и навъсен каза: да не афишираме много. Може би балът няма да се състои в салон "Генуа". Хр. Смирненски, Съч. III, 182.

2. Прен. Проявявам, показвам, изтъквам. Във Варна митрополит Симеон, който бе афиширал своите симпатии за преврата, биде поруган от своето паство. С. Радев, ССБ II, 271. Може би и тя имаше своите приключения, но никога не ги афишираше. Д. Димов, Т, 56. афиширам се страд. — Да не искаш да си окача черна лента или да си пусна брада? Това не бих сторил даже при смъртта на най-близкия ми човек. Истинската скръб не се афишира! М. Кремен, РЯ, 451.

АФИШЍРАМ СЕ, несв. и св., непрех. Книж. Самоизтъквам се, старая се да се натрапя на вниманието на околните. Волов също има голям дял в агитацията [на въстанието], но по-затворен по характер, скромен и погълнат от работата си, нямаше време да се афишира, оставаше някак в сянка пред по-буйния и неукротим Бенковски. Л. Стоянов, Б, 57.

— От фр. afficher.

Списък на думите по буква