АФОРЀСНИЦА

АФОРЀСНИЦА ж. Рядко. Жена афоресник.

Списък на думите по буква