АФРИКАНЀРИ

АФРИКАНЀРИ мн., ед. (рядко)африканѐр м. Потомци на европейските, предимно на холандските колонизатори на Южна Африка (ЮАР); бури.

— Англ. Africaner.

Списък на думите по буква