АФРИКА̀НЕЦ

АФРИКА̀НЕЦ, мн. ‑нци, м. 1. Мъж от някой от народите, населяващи Африка. Африканците отхвърлят колониалното робство.

2. Прен. Остар. Дивак. Македонски: Туркофили! Варвари! Срам на европейския народ!.. Бръчков: Злодейци! Безсрамници! Африканци! Ив. Вазов, Съч. ХVIII, 89.

Списък на думите по буква