АФРИКА̀НКА

АФРИКА̀НКА ж. Жена от някои от народите, населяващи Африка.

Списък на думите по буква