АФРИКА̀Т

АФРИКА̀Т ж. Фон. Съгласен звук, който при учленение среща преграда по пътя на въздушната струя, а след нейното преодоляване се образува тесен проход, о стените на който се трие излизащият въздух; преградно-проходна съгласна. Съгласните Ц и Ч са африкати.

— От англ. affricate или нем. Affricata.

Списък на думите по буква