АФРО̀НТ

АФРО̀НТ, мн. няма, м. Рядко. Книж. Пренебрежително отношение, свързано с обида, оскърбление. След всеки такъв афронт още по-силно се раздразнуваше неговото накърнено честолюбие. Т. Влайков, Мис., 1896, кн. 3-4, 238. Отнасям се до моите братя българе и им прося помощта, за да отмъстя на един престорен враг,.. който е имал голямата смелост да нанесе такъв афронт на фамилията ни. Д. Войников, КЦ, 59.

— От фр. affront.

Списък на думите по буква