АФРОНТЍРАНЕ

АФРОНТЍРАНЕ ср. Рядко. Книж. Отгл. същ. от афронтирам и от афронтирам се.

Списък на думите по буква