АФЪ̀ЗКА

АФЪ̀ЗКА ж. Диал. 1. Вид сливово дърво с едри закръглени плодове (бели, червени или жълти). Той погледна наклонената слива-афъзка.. и въздъхна. Д. Кисьов, Щ, 252.

2. Плод от такова дърво. Въведе се оползотворяването на дивите плодове (киселици, шипки,..), розовия цвят, афъзките и др. ВН, 1953, бр. 286, 2. Червена афъзка. Жълта афъзка.

— Вер. от тур. собств.

Списък на думите по буква